Strese bağlı üriner inkontinans; idrarın tutulmasına yardımcı kasların gebelik, doğum, hormonal değişiklikler, yaşlanma vb. nedenlerle zayıflamasına bağlı olarak efor sırasında istemsiz idrar kaçırılmasıdır.

Bu eforlar öksürme, hapşırma, spor ve hatta ani pozisyon değişikliği dahi olabilir.

Stres üriner İnkontinans Niçin önemlidir?

İnkontinansın en büyük zararı kişinin sosyal hayatınadır. İnkontinans sorunu yaşayan kadınlar arkadaşlarıyla, aileleriyle sosyal aktivitelerde bulunmaktan çekinirler. Hatta cinsel ilişki sırasında inkontinans yaşama korkusu kişinin aldığı cinsel hazzı azaltır ve kadınlarda cinsel isteksizliğe dahi neden olur.

Semptomlar bu hastalarda hafiften şiddetliye geniş bir yelpazede olabilir. Bu kadar ağır sonuçları olmasına rağmen hastaların çoğu utanma, varolan tedaviler hakkındaki bilgisizlik ve tedavinin cerrahi gerektireceği korkusuyla tedavi aramamaktadırlar.

Stres üriner İnkontinansta IncontiLaseTM Tedavisi

IncontiLaseTM inkontinansın tedavisi için özel geliştirilmiş, patentli, invazif olmayan bir lazer tedavi yöntemidir.

IncontiLaseTM Nasıl çalışır?

Ön mesane duvarı, üretral bölge ve ön vajinal duvar dokularının yapısında bulunan kollajene lazerin fototermal etkisiyle müdahalede bulunulması temeline dayanır. Kollajenin lazer ile karşılaşması dokuda ani büzüşme reaksiyonu meydana getirir, böylece uygulamadan hemen sonra inkontinansdaki iyileşme fark edilebilir. Ayrıca tedavi sonrası dokulardaki yeni kollajen üretimi ve kollajenin yapısında yeniden düzenlenme olayları, inkontinansdaki iyileşmeyi daha kalıcı hale getirir.

Tedavinin Başarı Oranı Nedir?

IncontiLase hafif derece-orta derece inkontinansı olan hastalarda başarı oranı çok yüksek bir tedavidir. Hastaların çok büyük çoğunluğunda sadece ilk seansta yüksek tedavi oranları yakalanmaktadır. Orta derecede inkontinansı olan kadınlarda semptomlar büyük oranda hafiflemekte(hatta bazı hastalarda inkontinans bulguları kaybolmuştur), hafif inkontinansı olan hastaların çoğunda ise inkontinans kaybolmaktadır. Bazı hastalarda daha iyi sonuçlar elde etmek için ileri seanslar yapılabilmektedir.

Tedavi sonrası elde edilen sonuçlar ise uzun süre kalıcıdır.

özetle IncontiLase:

-Orta ve hafif derecede inkontinansın tedavisinde son derecede etkin
-Cerrahi kesi gerektirmez, minimal invazif
-Anestezi ihtiyacı yok
-Ayakta uygulanabilir kolay tedavi
-Hastalar tedavi sonrası günlük yaşantısına hemen devam edebilir
-Cinsel aktiviteye hızlı dönüş
-Güvenli, hızlı ve kolay
-Yüksek başarı oranı ve hasta memnuniyeti