Vücut kitle indeksi yetişkin bir insanın kilosunun boyuna göre normal olup olmadığını gösteren bir parametredir (bu parametreyi gebelik öncesi dönemdeki kilonuzun normal olup olmadığını belirlemek için kullanmalısınız).


Cinsiyetiniz nedir? Erkek Kadın
Kilonuz nedir?
Boyunuz nedir?Girdiğiniz verilere göre VKİ değeriniz; kg/m2 olarak belirlendi.

Bu sonuca göre olduğunuz söylenebilir. (gebelik dönemi için geçerli değildir)

VKİ
20-25.9 arası: normal kilolu
26-29.9 arası kilolu
30'dan yüksek obez (aşırı kilolu)
20'den düşük: düşük kilolu

İdeal Vücut Ağırlığınız kg (ya da lbs) olmalı

Girdiğiniz verilerden hesaplanabilecek diğer değerler şunlardır:

Vücut Yüzey Alanınız (m2): Yağsız Vücut Ağırlığınız (kg): ya da lbs (pound):  


<< Anasayfa'ya Dön