Yüksek tansiyon annede beyin kanaması, körlük ve böbrek yetmezliği gibi birçok ciddi hastalığa neden olabilir. Bebeklerde ise çoğunlukla gelişme geriliği yapabilir.Yüksek tansiyon gebelikten önce var olabileceği gibi, gebeliğe bağlı olarak da ortaya çıkabilir ve gebelik sonlandıktan sonra kaybolabilir.

Gebeliğin hiperatansif hastalıkları;
-preeklempsi
-kronik hipertansiyon
-kronik hipertansiyon üzerine binmiş preeklempsi
- geçici hipertansiyon

Belirtilerin “Hipertansiyon” olarak adlandırılabilmesi için bazı kriterler vardır. Buna göre sistolik adı verilen büyük tansiyonda 30 mmHg'lik veya diastolik adı verilen küçük tansiyonda 15 mmHg'lik artış veya kan basıncının 140/90 mmHg'nın üstünde olması “hipertansiyon” olarak adlandırılır.

Preeklempsi gebeliğin 20 haftasından sonra ortaya çıkan
-idrarda protein atımı
-ödem
-yüksek tansiyon

Preklempsinin kendi içinde hafif, orta, şiddetli preklempsi ve eklempi olarak 4 sınıfa ayrılır. Preeklempsinin görülme sıklığı yüzde 10 civarında iken, şiddetli preeklempsi yüzde 1 oranında saptanır. En ağır formu olan eklempsi ise bin hamilelikten birinde görülür. Hastaların üçte ikisi ilk hamileliklerini yaşamaktadırlar. Daha önceden preeklempsi öyküsü olanlar, şeker hastalığı, böbrek hastalığı gibi sistemik hastalığı olanlar, çok genç ya da 35 yaşın üzerinde olanlar, çoğul gebeliği olanlar ile mol hamilelik vb. gibi obstetrik problemleri olan hastalar preeklempsi açısından risk altındadır. Nedeni tam olarak bilinmediği için ileride preeklempsi gelişip gelişmeyeceğini önceden saptamak pek mümkün değildir.

BELİRTİLERİ VE ETKİLER
Böbrek hasarına bağlı olarak idrarla protein kaybı başlar, bu da sonuç olarak ödemi beraberinde getirir. Ödem tek başına bir kriter değildir. Ödem, normal gebelerin yüzde 30 kadarında saptanabilirken, yüzde 40 kadar preeklempsili kadında saptanmaz. Preeklempsili bir kadında sara nöbeti şeklinde kasılmalar ve nöbetler saptanırsa bu preeklempsinin en ağır formu olan eklempsi adını alır. Çoğu zaman hafif preeklempsi bir belirti vermez, rutin kontroller sırasında fark edilir.Ellerde ve ayaklarda şişmeler, yüzüklerin dar gelmesi en sık rastlanılan şikayettir. Özellikle sabahları uyanıldığında yüzde ve göz kapaklarında şişme ilk belirti olabilir.
Komplikasyonları ise annede yüksek tansiyon, kasılmalara, beyin kanamasına ve körlüğe neden olabilmesidir. Böbreklerdeki hasara bağlı olarak böbrek yetmezliği ortaya çıkabilir. Karaciğer ile onu çevreleyen zar arasında kanama meydana gelebilir, bu tablo karaciğerde yırtılmaya yol açabilir. Kalp yükündeki ani artışlar kalp yetmezliği ile sonuçlanabilir.

Akciğer ödemi tabloya eşlik edebilir. Yine anne kanında pıhtılaşma bozukluğuna bağlı olarak, dissemine intvavasküler koagülasyon adı verilen ölümcül tablo görülebilir.

Bebekte ise en sık karşılaşılan sorun gelişme geriliğidir. Şiddetli preeklempsisi olan kadınlardan doğan bebeklerin yaklaşık yüzde 55'inde gelişme geriliği saptanır. Yine bu tür annelerde erken doğum daha sık görülür. Bebeğin eşinin zamansız ayrılması neticesinde bebek ölümlerine de rastlanabilir.

TEDAVİ
Tedavi için ilk planda hastanın durumunun ve hastalığın derecesinin değerlendirilmesi önemlidir. Bu amaçla tam bir sistemik muayene, idrar tetkiki, kan sayımı, karaciğer fonksiyon testleri, böbrek fonksiyon testleri yapılması gerekir. Hafif ve orta derecede preeklempsi vakaları takip ile uygun hamilelik yaşına kadar getirilebilir. Eğer hamilelik yaşı müsait ise doğum düşünülmelidir. Şiddetli vakalarda amaç kasılmaların önlenmesidir. Bu amaçla hasta hastaneye yatırılır ve değişik tedavi protokollerinden hastaya en uygun olanı başlar. Tansiyonun aniden düşürülmesi de olumsuz etkiler yaratabileceğinden antihipertansif tedavi pek tercih edilmez. Bu hastalarda sıvı ya da tuz kısıtlaması anlamlı değildir. Hastalığı önlemek açısından risk altındaki gebelerde düşük doz aspirin tedavisi giderek popülerite kazanmaktadır. Tansiyonu düşürmek için bazı antihipertansif ilaçlar kullanılabilir.


<< Anasayfa'ya Dön