·         İkinci sıklıkla görülen ve ölüme sebebiyet veren genital kanserdir.

·         Gebelik ile birlikte görülebilen en sık kanserdir.

·         30 lu ve 60 lı yaşlarda sıklığı artar

·         Gelişmiş ülkelerde tarama ve erken tanı metotlarının rutine girmesi ile görülme sıklığı azalmıştır.

·         HPV aşısı da serviks ca görülme sıklığının azalmasında etkili olmuştur.

Serviks kanserinde predispozan faktörler:

·         HPV TİP 16,18,31,33,45

·         Erken yaşta cinsel ilişkiye başlamak

·         Erken yaşta doğum yapmak

·         Çok sayıda doğum yapmak

·         Çok partnerli cinsel yaşam

Serviks kanserinde erken tanı ve tarama yöntemleri

    Servikste displazi pek çok aşamayı ( CİN 1,CİN2,CİN3, CİS) geçtikten sonra kansere dönüşür. Bu süreç 10-15 yıl sürebilir. Düzenli yapılan servikal smear gerektiğinde yapılan kolposkopik inceleme tanının erken konmasını sağlar. Biyopsi ile tanı teyit edilir ve büyük cerrahilere gerek kalmadan küçük cerrahi müdahaleler ile tedavi sağlanır.

    Servikal smer almak çok kolay, acısız, ucuz ve yararlıdır.Çoğu ülkede yasal olarak zorunlu tarama programında yapılmaktadır. Cinsel aktif her kadında 20 yaşından sonra yılda 1 kez yapılmalıdır.

Tarama Yöntemleri

1. PAP- SMEAR: %90 doğru tanı koydurtur.

·         Class I: Normal Hücreler

·         Class II: İhtihabı, dejeneratif, rejeneratif, metaplazik hücreler

·         Class III: Displazi başlamıştır. CIN-I ve CIN-II ayırt edilemez.

·         Class IV: Displazi ağırlaşmıştır. CIN-III ve CIS ayırt edilemez.

·         Class V: İnvanzif kanser lehinedir.

2. BETHESTA SMEAR

·         Normal Hücreler

·         ARCUS: Görüldüğü zaman ne yapılacağı konusunda fikir birliği yoktur.

·         ASC-H: Biopsi yapılır.

·         LGSIL: Biopsi yapılır. CIN-I eşit.

·         HGSIL: Biopsi yapılır CIN-II ve üzerine eşit.

·         Koilositoz ARCUS'a dahil edilir.

3. SCHİLLER TESTİ: İyodun glikojene bağlanıp koyu kahve renk alması özelliğine göre yapılır.

4. KOLPOSKOPİ: Hem tarama hem biopsi yöntemidir.

·         6-10 misli büyütme yapan çift gözlü mikroskoptur.

·         Skuamöz epiteli, T-zon ve kolumnar epitali aynı anda görülmelidir.

·         İncelenecek bölgeye %3-5 asetik asit sürülür.

·         Aşağaıdaki görünümler displazi düşündürür.

1.     Aseto-White epitel(En değerli bulgu)

2.     Benekli(Puktation) görünüm

3.     Mozaik görünüm

4.     Lökoplazi

5.     Kondilom papillom

6.     Hiperim

·         Yeşil filtre ile anormal tipte damarların görlmesi invazif kanser lehinedir.(Spagetti, tribuşon, virgül gibi)

5. MIKROKOLPOHISTERESKOPI

ARCUS'TA YAKLAŞIM

    Sitoloji sonucu ARCUS olarak rapor edilen hastaların biopsi incelemelerinde %3 civarında CIN-I ve %4 civarında CIN-II ve III tespit edilmektedir. Geri kalanlarda ise non-neoplastik değişikliklere rastlanmaktadır. Bu durumda ARCUS rapor edilen hastalarda ne yapılması gerektiği tam olarak sistematize edielmektedir.

    ARCUS olgularında başlıca 3 yaklaşım uygulana bilmektedir.

·         Konservatif izlem

·         Kolposkopi

·         ikincil testler uygulamak

    Konservatif izlemde, 3-6 ay ara ile smear tekrarları yapılmakta, 3 kez negatif smear gelmesi durumunda tekrar yılda bir smeare dönülmektedir. Tekrarlayan olgularda ise kolposkopik inceleme yapılmaktadır.

    ARCUS olgularında ilk yaklaşım olarak kolposkopi ve gerektiğinde kolposkopi altında biopsi uygulamaları ,CIN'leri erken yakalama ve tedavi etme olanağı verir. Ancak %96 nonneoplastik neticeler elde edileceği için çok sayıda kolkoskopik inceleme boşa gitmiş olacaktır.

    ARCUS ile birlikte spesifik bir vajinal infeskiyon varsa antibiyotik ile tedavi ve sonra smear tekrarı önerilmektedir.

    Günümüzde ise ARCUS tespit edilen smear preparatlarında, yüksek onkojenik potansiyelli HPV varlılığının araştırılması ve bunlar mevcutsa daha ileri yöntemlere başvurulması, HPV negatif olgularda ise smear izlemi ile yetinilmesi daha etkin bir yöntem gibi görülmektedir.

Biopsi Yöntemleri

·         Punch Biopsi: Schiller pozitif alanlarda yapılır.

·         Kolposkopik Biopsi

·         Kon Biopsi: T-zon 1-2 mm kalınlığında çepe çevre çıkartılır.

·         Endoservikal Küretaj


<< Anasayfa'ya Dön