Erkek İsimleri

T

TAHA: Kuran'da bir sure adı
TALAY: Gereğinden çok
TALİP: Arayan, isteyen, alıcı müşteri
TAMER: Nitelikli, sayılan kişi
TAN: Güneş doğmadan önceki alaca karanlık, şafak zamanı
TANAY: Şafaktaki ay
TANBERK: Şafak çizgisi, parlayan şimşek
TANER: Şafak gibi aydınlık yiğit
TANJU: Çinlilerin Türk hükümdarlarına verdiği ad
TANKUT: Kutlu, uğurlu sabah
TANSEL: Şafak seli, ışık seli
TARCAN: Ayrıcalıklı dost
TARHAN: Oğuzlarda demirci ustası, tüccarlar, han ve komutan ünvanı
TARIK: Sabah yıldızı, zühre, venüs
TARKAN: İslam'dan önce Türklerin kullandığı vekil, vezir gibi san
TAŞKIN: Coşmuş, taşmış halde bulunan, akarsuların taşması
TAYFUN: Okyanuslarda görülen fırtına
TAYFUR: Küçük bir kuş türü
TAYGÜN: Çocuk, torun
TAYKUT: Kutlu, uğurlu çocuk
TAYLAN: Yakışıklı ve sırım gibi genç
TEKİN: Tek, eşsiz, uyanık, tetikte
TEOMAN: Hun İmparatoru Mete'nin babası
TEVFİK: Uygun düşme, uyma, başarma, Allah'ın yardımına ulaşma
TEZCAN: Telaşlı, heyecanlı
TİMUÇİN: Moğol İmparatoru Cengiz, katı, sağlam demir
TİMUR: Demir, Türk - Moğol İmparatoru
TOLAY: 1. Cemaat, 2. Topluluk
TOLGA: Savaşçıların giydikleri demir başlık
TOPRAK: Yer kabuğunun yüzey bölümü
TOYGAR: Tarlakuşu, turgay
TUFAN: Nuh Peygamber zamanındaki güçlü yağmur
TUGAY: İki alaydan oluşan askeri birlik
TUĞRUL: Ak doğan, Selçuklu'nun kurucusu
TUNA: Çok bol, yavru, görkemli, gösterişli, bir akarsu
TUNCAY: Tunç renkli ay
TUNCER: Tunç gibi kuvvetli
TUNÇ: Bakır, çinko, kalay karışımı
TURAN: Türklerin en eski yurtlarına verilen ad
TURGAY: Boz renkli, tarlalarda bulunan bir tür serçe
TURGUT: Oturulacak yer, konut
TURHAN: Soylu, seçkin
TÜRKER: Yiğit Türk 

Kız İsimleri

T

TAÇNUR: Mutluluk
TAHİRE: Gündoğusundan esen rüzgar
TAİBE: Tövbe eden, pişmanlık duyan
TALHA: Güzellik
TALİNA: Güzel, şirin
TALİHA: Rastlantıları düzenlediğine ve insanlara iyi veya kötü durumlar hazırladığına inanılan doğa üstü güç, şans, felek
TAMAY: Dolunay, ayın on dördüncü
TANAY: Secde eden
TANSELİ: Şafak vakti gelen sel
TANSU: Göğüsle ilgili
TANYEL: 1. Katıksız, arı, 2. Seçilmiş
TANYELİ: Tan vakti esen rüzgar
TARA: Sahur zamanı doğan kız çocuğuna verilen ad
TAYYİBE: 1.İyi davranış, 2.Yatıştırıcı, hoşa giden söz
TENAY: 1. Uygun, yakışan - Yetkili olan, 2. Dine uygun hareket eden
TENDÜ: Öz, asıl
TENNUR: Yüksek, ulu
TİJEN: Taç, taçlar
TİLBE: 1. Put, 2. Güzel kadın
TUBA: 1. Cennette bulunduğun inanılan büyük ağaç, 2. Güzellik, iyilik. 3. Rahat
TUĞÇE: Küçük tuğ
TULÜ: Doğuş, doğma (güneş için) anlamında
TÜLAY: Ayın ince ışığı
TÜLİN: Ayın çevresinde görülen ışık halkası
TÜNAY: Gece ve ay
TÜRKAN: 1. Kraliçe, 2. Güzel kız
TÜRKÜ: Yankı, ses
TÜRKAN: 1. Kraliçe, 2. Güzel kız 

A   B   C   Ç   D   E   F   G   H   I   İ   J   K   L   M   N   O   Ö   P   R   S   Ş   T   U   Ü   V   Y   Z


<< Anasayfa'ya Dön