Erkek İsimleri

S

SABRİ: Sabırla ilgili
SACİT: Secde eden
SADRİ: Göğüsle ilgili
SAİT: Mübarek, kutlu, sevap kazanmış
SAİM: Oruçlu
SAKIP: Delen, delik açan, çok parlak
SALİH: Elverişli, yararlı, dinin emirlerine uyan
SALİM: Sağlam, kusursuz, eksiksiz
SAMET: Çok yüksek, çok ulu, hiç kimseye ihtiyacı olmayan
SAMİ: Dinleyen, duyan, yüksek, yüce
SAMİH: Cömert, eli açık
SAMİM: Bir şeyin merkezi, içi
SANBERK: Gücüyle tanınmış
SANCAR: Kısa kama, saplar, batırır
SANER: Ünlü tanınmış
SARGIN: Candan, içten
SARP: Çetin, sert
SARPER: Zoru başaran kişi
SAVAŞ: Uğraşma,mücadele,kavga, silahlı mücadele, harp
SEÇKİN: Niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan, elit
SEDAT: Doğru, haklı
SELCAN: Coşkun, taşkın
SELÇUK: Güzel konuşan, türk hükümdarı
SELİM: Sağlam, doğru, kusursuz, temiz, içten
SEMİH: Cömert, eli açık
SEMİN : Çok değerli
SERCAN: Sevgili, sevilen
SERDAR: Başkumandan, başbuğ
SERGEN: Raf, vitrin, tepelerdeki düzlük, yorgun
SERHAN: Kurt, canavar, şarkıcıların başı
SERHAT: Sınır, iki devlet arasındaki sınır
SERKAN: Soylu kan, başkan
SERKUT: Mutlu, talihli
SERMET: Ebediyet, sonsuzluk
SERTAÇ: Çok sevilen, sayılan
SERTUĞ: Baş tacı edilen
SERVER: Başkan, reis
SEZAİ: Uygun, yaraşan
SEZER: Duyar, hisseder
SEZGİN: Sezme yeteneği olan, duygulu, anlayışlı
SITKI: İç temizliğiyle, doğrulukla ilgili
SİMAVİ: Yüzle, çehreyle ilgili
SİNAN: Mızrak, süngü gibi silahların sivri ucu
SÖMER: Katışıksız güçlü
SONER: Son doğan yiğit
SONGUR: Şahin, ağır, hantal
SOYSAL: Uygar
SÖKMEN: Yiğitlere veilen san
SUAVİ: Değişmeyen, kanıtlanmış
SÜHEYL: Kutlu, uğurlu
SÜLEYMAN: Saflık, temizlik
SÜMER: Mübarek, kutlu, sevap kazanmış 

Kız İsimleri

S

SABA: 1. Gündoğusundan esen hafif ve tatlı rüzgar, 2. Türk müziğinde bir makam
SABAH: Günün ağarmasıyla başlayan ilk saatler
SAHRA: Kır, ova, çöl
SALİHA: Yararlı, iyi, elverişli
SANAL: Sanlı ol, ünlen
SANEM: Çok güzel kadın, put
SARA: Halis, saf, katkısız
SARE: Olmak, oldu, cemaat, topluluk, ihtiyaç, susuzluk
SARGIN: Albenili, çekici, büyüleyici, yıldızı şirin, hoşa giden, sevimli, güzel
SAYE: 1. Gölge, 2. Koruma, yardım, sahip çıkma
SAYGIN: Sayılan, sevilen
SAYIL: Her zaman saygı gör
SEBLA: Uzun kirpikli göz
SEÇİL: Beğeni, sevgi, üstünlük gösterilen
SEÇKİN: Benzerler arasında nitelikleriyle göze çarpan, elit
SEDA: Ses, doğa veya bir engele çarpıp geri dönen ses, yankı
SEDEF: Midye ve istiridye gibi deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan pırıltılı, beyaz, sert bir madde, bu maddeden yapılmış veya bu madde ile süslenmiş
SEDEN: Uyanık, tetikte, gözü açık olmak
SEGAH: Doğu müziğinin makamlarından
SEHER: Tan ağartısı
SEL: Taşkın su
SELDA: Bir söğüt cinsi
SELEN: Haber, müjde
SELİN: Gür akan su
SELİNTİ: Ufak sel
SELİS: Akıcı söz
SELMA: Barış içinde, huzur, erinç
SELMİN: Barış ve sevgi duygusuyla dolu olan
SELVA: Amerika'da Amazon, Afrika'da Nijer ırmakları gibi ekvator bölgesinde büyük suların geçtiği havzalarda bulunan geniş ve balta girmemiş ormanlara verilen ad
SELVİ: İnce uzun ağaç
SEMA: Gökyüzü, göç
SEMANUR: Nurlu gökyüzü
SEMEN, Yasemin çiçeği, Semizlik
SEMİN: Değerli, pahalı; Semizlik
SEMİRAMİS: Babil'in Asma Bahçeleri'ni kurduran Asur kraliçesi
SEMRA: Esmer kadın
SENA: Övmek, methetmek, şimşek parıltısı, yücelik, yükseklik, aydınlık, bir ot adı
SENAHAN: Metheden, alkışlayan, öven
SENAR: Yar, aşık, seven insan
SENAY: Ay gibi güzelsin
SENEM: Kars dolaylarında kadın ve erkeklerin karşılıklı olarak oynadıkları bir halk dansı, Arapça'da put, Arapça'da kendine tapılacak kadar güzel olan kadın, sevgili, güzel
SERA: Varlıklı olmak, zengin olmak, şarkı söyleyen, yer, toprak
SERAP: Çorak yerlerde, çölde, sıcak ve ışığın etkisiyle, ileride
SERAY: Ay gibi güzel
SEREN: Gemi direği
SERMA: Kış soğuğu
SERPİL: Gelişmek, büyümek
SERPİN: Yağmur
SERRA: Rahatlık, kolaylık
SERTAP (SERTAB): İnatçı anlamında
SEVAL: Severek al anlamında
SEVDA: Vurgunluk, tutkunluk, aşk, heves, arzu, kuvvetli istek
SEVDEM: Sevginin en son demi
SEVEN: Bir başkasına sevgi duyan
SEVGİ: İnsanı bir şeye ya da bir kişiye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu
SEVGÜL: Gül gibi sevilen
SEVİL: Her zaman sevilen biri ol
SEVİM: Sevmek eylemi, bir kişi ya da bir şeyde bulunan o kişi ya da şeyi başkalarına sevdiren özellik
SEVİNÇ: İstenilen şeyin olmasıyla duyulan coşku
SEVTAP: Tapılacak kadar çok sevilen
SEYLAN: Sel, akma, akış
SEYYAL: Akıcı, akışkan
SEZEN: Hisseden, sezgili
SEZER: Açık bir kanıt olmaksızın, olmuş ya da olacak bir şeyi duyumsar
SEZGİ: Sezmek eyleminden sezgi, sezme yeteneği
SEZİN: 1. Sezinleme işi, sezme, 2. Duygulu,anlayışlı
SILA: Bir süre ayrı kaldığı bir yere veya yakınlarına kavuşmak, doğup büyüdüğü ve özlediği yer, bahşiş, hediye, bağ
SİBEL: Henüz yere düşmemiş yağmur damlası
SİM: Gümüş gibi parlak ve beyaz
SİMA: Yüz, çehre
SİMGE: Anlamı olan harf, bitki gibi işaretler
SİMİRNA: İzmir'in eski adı. Aynı zamanda Amazon savaşçılarının kraliçesinin adı
SİNEM: Yüreğim, çok sevdiğim
SİTARE: Yıldız
SONEDA: Nazlı olmaması temenni edilen
SONGÜZ: Kasım ayının halk arasındaki adı
SONYAZ: Sonbahar
SU: Canlıların yaşaması için en gerekli olan kokusu, rengi olmayan sıvı
SUMRU: Bir şeyin yüksek yeri, tepesi
SUNA: Boylu, poslu, yakışıklı, yaban ördeği
SURPERİ: Peri güzeli
SUZAN: Yakan, yakıcı
SÜHEYLA: Yumuşak ve iyi huylu, mütevazı kadın
SÜNDÜS: Ham ipek, ipekli
SÜSEN: Nisan-Haziran dönemlerinde açan güzel kokulu bir çiçek 

A   B   C   Ç   D   E   F   G   H   I   İ   J   K   L   M   N   O   Ö   P   R   S   Ş   T   U   Ü   V   Y   Z


<< Anasayfa'ya Dön