2. haftada döllenmiş yumurtanın gelişimi devam etmektedir, hormonlar hızla çalışmaya başlamıştır. Bu arada rahim iç duvar tabakası da yani endometrium da kalınlaşmaya başlar. Böylece döllenme meydana geldikden sonra oluşacak olan embryo rahatlıkla rahme tutunması için uygun ortam oluşturulur. Bu etki progesterone hormonundaki artış ile sağlanır. Kalınlaşma sırasında bögenin kanlanması da artar.

2. haftanın sonunda yumurta çatlar ve yumurtalıkdan dışarı atılır. Her adet döneminde kadında yumurtalıklarından sadece bir yumurta atılır. Çoğul gebeliklerde farklı olarak iki veya üç tane yumurta atılır. Eğer bu yumurtaların hepsi de döllenirse ikiz veya üçüz gebelik gelişecektir. İşte her ay adet görülmesinin nedeni de oluşabilecek gebelik için rahim iç duvar tabakasının yenilenmesidir.

Bu dönemde çatlayan yumurta (oosit) tüpten aşağıya inerken spermle birleşir. Buna "döllenme (fertilizasyon)" denir. Yumurta sadece tek bir spermi içine alır. Eşinizin X kromozomu taşıyan spermi yumurta hücrenizi döllerse çocugunuz kız, Y kromozomlu sperm döllerse erkek olacaktır. Yani genetik cinsiyet döllenme sırasında belirlenir.

İçeri giren sperm ile yumurtanın genetik materyalleri birleştikten sonra hücre çoğalmaya başlar ve pronukleus adı verilen yapılar ortaya çıkar. Pronukleuslardan biri annenin, diğeri de babanın kromozom materyalini taşıyan yapılardır. İşte gerçekte gebelik bu aşamada başlar. Ancak bu dönemde anne adayı henüz bir değişiklik hissetmediğinden gebeliğinin farkında değildir. 

 Önceki Hafta Sonraki Hafta 
1. Hafta 2. Hafta 3. Hafta 4. Hafta
5. Hafta 6. Hafta 7. Hafta 8. Hafta
9. Hafta 10. Hafta 11. Hafta 12. Hafta
13. Hafta 14. Hafta 15. Hafta 16. Hafta
17. Hafta 18. Hafta 19. Hafta 20. Hafta
21. Hafta 22. Hafta 23. Hafta 24. Hafta
25. Hafta 26. Hafta 27. Hafta 28. Hafta
29. Hafta 30. Hafta 31. Hafta 32. Hafta
33. Hafta 34. Hafta 35. Hafta 36. Hafta
37. Hafta 38. Hafta 39. Hafta 40. Hafta

 


<< Anasayfa'ya Dön