Kadınlarda en sık karşılaşılan meme, kolon, akciğer ve endometrium kanseridir. En sık ölüme sebep olan kanserler ise sırasıyla akciğer, meme, kolon, pankreas, over kanserleridir.

    Kadınlarda genital kanserler ise 6 türdür. Bunlar görülme sıklığına göre şöyle sıralanabilir.

·         Endometrium ca %38

·         Serviks ca %30

·         Over ca %25

·         Vulva ca %5

·         Vagen ca %1

·         Tuba ca %0.5

    Genital kanserlere bağlı ölümlerin %50 si en kötü prognoza sahip over kanseri sebeplidir. En iyi prognozlu olan genital kanser ise endometrium kanseridir.

    Genital kanserler içerisinde tarama yöntemleri ile en erken tanı alan ve HPV aşısı ile azaltılmaya çalışılan ise serviks kanseridir.

    Genital kanserlerin erken tanısı pelvik muayene , ultrason, MR, BT,

    PED gibi görüntüleme yöntemleri ve Ca-125, CEA, HE-4 gibi ™ belirteçleri kullanılarak yapılmaya çalışılmalıdır.

RAHİM (ENDÖMETRİUM) KANSERİ

RAHİM AĞZI (SERVİKS) KANSERİ

YUMURTALIK (OVER) KANSERLERİ


<< Anasayfa'ya Dön