GEBELİK TANISI VE TAKİBİ
      Günümüzde gebelik tanısı klasik olarak β-HCG ölçümleri ve ultrason incelemeleri ile konulur. İmplantasyondan bir gün sonra salınmaya başlar, iki gün sonra kanda ölçülecek düzeye erişir. Henüz adet gecikmesi olmadan β-HCG ye bakarak gebelik tanısı konulabilir. Ancak bu şekilde tanı almış gebeliklerin % 30-65 i implantasyonunu devam ettiremez ve kaybedilir. Buna subklinik abortus , mensturyel düşük veya biokimyasal gebelik denir.

      İmplantasyonun devam ettiği olgularda bundan sonra başarılı bir gebelik sürecek ise β-HCG her iki günde değeri 2 katına çıkacak şekilde salgılanır. Bu artış 10. Haftaya kadar böyle devam eder. Bu dönemde β-HCG deki artışlar 2 gün aralarla ölçüldüğünde %66 dan az artış gösterirse gebelik dikkatle takip edilmelidir. Bu tip gebeliklerde dış gebelik , abortus, trisomi 18 gibi anomaliler düşünülmelidir.
      β-HCG artışı beklenenin çok üstünde seyrederse akla komplet Moller yani fetal oluşumda gelişen tehlikeli hastalıklar gelmelidir.

      β-HCG kanda 5ü üzerine çıktığı zaman gebelik var demektir. İdrar tetkiklerinde gebeliğin oluştuğunu göstermek için β-HCG nin 25 ü yi geçmesi gerekir. Kanda yapılan gebelik testleri idrarda yapılanlara oranla 5 kez daha hassastır.

      β-HCG kanda 1500-2000ü ye ulaştığında gebelik kesesi, 6500ü ye ulaştığında fetal kalp atımları olan embriyo ultrasonda izlenebilir.

      β-HCG kanda pozitifleşmeden gebeliğin oluştuğunu daha doğrusu zigotun oluştuğunu PAPP-C (EPF) ölçerek de anlamak mümkündür. Bu rutinde kullanılan bir test değildir.

     Gebelik tanısında kullanılan bir diğer hormon ise progesterondur.

     Ultrason sadece gebelik tanısında değil , gebeliğin takibinde ve beklenen doğum tarihinin hesaplanmasında kullanılır.

GEBELİK TAKİBİ
     Normal gebeliklerde (düşük riskli gebelikler) rutin olarak belli sıraya göre gerekli tetkikler yapılır.

     Yüksek riskli gebeliklerde ise (çoğul gebelikler,preeklampsi, EMR, erken doğum tehdidi, 3. Trimestr kanamaları,fetal gelişim gerilikleri, annenin sistemik hastalıkları) ilave tetkik ve yakın takip gerektirir. Bunların nasıl ve ne zaman yapılacağına uzman doktor karar verecektir.

Düşük Riskli Gebeliklerde Uygulanması Gereken Tetkikler

 • İlk antenetal kontrolde
 • Hemogram
 • Tam idrar
 • Kan grubu ve gerekirse indrekt Coombs testi
 • Rubella lgG
 • VDRL yada RPR
 • HbsAg
 • Anti-Hiv(Gebenin onayı alınarak)

        11-14 hafta

 • 11-14 hafta taraması

        12-16 hafta

 • İdrar kültürü

        16-20 hafta

 • MSAFP ve 3'lü test(11-14 taraması yapılmış ise sadece MSAFP taraması)
 • 4'lü veya integre test

        18-23 hafta

 • Ultrason incelemesi

         24-28 hafta

 • Diyabet taraması

         30-34 hafta

 • Hemogram ve tam idrar tahlili
 • Rutin ultrason


<< Anasayfa'ya Dön