Anormal uterin kanamalar

Menstruel siklus dışında oluşan kanamalara anormal uterin kanama (AUK) denilmektedir. Jinekolojik şikayetlerin %15 ini bu kanamalar oluşturur.

AUK nın %70 i disfonksiyonel yani hormonal nedenler ile oluşurken %30 u organik nedenlidir.(iltihap, tümör,miyom,polip, erezyon v.b.)

Bu nedenlerin sıklığı kadının yaşı ile yakından ilgilidir. Bunları şöyle sıralayabiliriz.

A- Prepübertal Dönem Kanamaları

Kız çocuklarında henüz ilk adet görülmeden oluşan kanamalar çoğunlukla organik nedenlidir. Bu dönemde hormonal kanama nadir görülür.

Premenarşial Kanama Nedenleri

 • Vulvo-vaginit
 • vaginada yabancı cisim
 • travma
 • erken püberte
 • over

B- Adölesan Dönem Kanamaları

9-19 yaş dönemlerindeki kanama sebepleri sıklık sırasıyla

 • Anovulasyon
 • Koagulasyon bozuklukları
 • Gebelik ile ilgili kanamlar
 • Genital enfeksiyonlar
 • Yanlış hormon kullanımı
 • Folikül kistleri

C- Cinsel Olgunluk Çağı Kanamaları

19-45 yaş dönemi kanamalarının sıklık sırasına göre nedenleri

 • Gebelik ile ilgili kanamalar
 • DUK
 • Hormon kullanımı
 • Miyomlar
 • Polipler
 • Endometrial hiperplaziler
 • Genital kanserler

D- Premenapozal Dönem Kanamalari

45 -51 yaş aralığındaki kanama nedenleri

 • Anovulasyoana bağlı DUK
 • Miyomlar
 • Genital kanserler

E- Postmenapozal Kanamalar

Menapoz döneminde kanama olursa mutlaka nedeni araştırılmalıdır. Endometrial örnekleme (kürtaj) tanıya ulaşmada en kısa yoldur. Patoloji sonucunda %10-15 endometrial kanser ile karşılaşılır.

Postmenapozal Kanama Nedenleri

 • Atrofik endometrium
 • HRT
 • Endometrium kanseri
 • Polipler
 • Endometrial hiperplazi
 • Diğer genital kanserler

2- VAGİNAL AKINTILAR

Vagenin nemli olması sanıldığı gibi hastalık değil sağlık belirtisidir. Berrak, kokusuz sıvı iç çamaşırından taşmayacak miktarda normal kabul edilir. Fizyolojik akıntının miktarı kandaki östrojen düzeyinin değişmesi ile siklusun farklı günlerinde farklı miktardadır.Östrojen seviyesinin en yüksek olduğu yumurtlama öncesi günlerde en yoğun görülürken adet öncesi dönemde azalır.

Fizyolojik akıntının arttığı durumlar

 • Östrojen içeren ilaç kullanımı
 • Gebelik
 • Cinsel uyarı
 • RİA

Kokulu ,yoğun, kanla karışık, kaşıntı yapan tüm akıntılar patolojik kabul edilip doktora başvurulması gereken durumlardır. Vaginal akıntı kadınların en sık jinekoloğa başvuru sebebidir.

Vaginal Akıntı Nedenleri

 • Candida Albikans (mantar)
 • Bakterial vaginozis
 • Stafilokok vaginiti
 • Herpes vaginiti
 • Streptokok vaginiti
 • Yabancı cisim vaginiti
 • Kansere bağlı akıntılar
 • Atrofik vaginit (menapoz sonrası)

Servikal Akıntı Nedenleri

 • Gonore (bel soğukluğu)
 • Klamidya
 • Vİral servisitler
 • Polip
 • Erezyon (yara)
 • Non spesifik enfeksiyonlar

3-DİSPARONİ

Cinsel ilişki esnasında oluşan tekrarlayan veya kalıcı ağrılar kadınların jinekologa başvuru sebeplerinde önemli yer tutar. Bu ağrılar psikolojik veya organik nedenli olabilir.

Psikolojik Faktörler:

 • Cinsel ilişkinin suç veya küçük düşürücü bir olay olduğuna inanmak
 • Cinsel istismar veya tacize uğramak
 • Partnere karşı tiksinti veya öfke duymak gibi

Organik Nedenler:

 • Vulvar vestibulit

4-PELVİK AĞRI

Pelvik ağrı akut ve kronik olmak üzere ikiye ayrılır.

Akut ağrılar tanı ve tedavisi daha kolayken kronik ağrılar hasta ve hekimler için çözümlemesi zor durumlardır.

Akut pelvik ağrı nedenleri

Jinekolojik nedenler

 • Over kistleri
 • Ektopik gebelik
 • Akut PID
 • Over torsiyonu
 • Endometriozis
 • Adneksiyal kitleler

Non Jinekolojik nedenler

 • Apendisit
 • Üriner sistemde taş
 • İltihabi barsak hastalığı
 • Divertikülit
 • İleus
 • Metastatik hastalık
 • Mezenterik adenit

Kronik Pelvik Ağrı

6 aydan uzun süren, sikluslarla ilgisi olmayan, nonnarkotik analjezikler cevap vermeyen ağrılara denir.

Genelde laparoskopi ile tanı konulabilir.

Jinekolojik nedenli KPA nedenleri

Non jinekolojik nedenler

 • Abdominal veya miyofasyal ağrılar
 • Barsak patolojileri
 • Ürolojik patolojiler
 • Enfeksiyonlar
 • Psikosomatik nedenler
 • Retroperitoneal Fibrozis
 • Lupus
 • İntermitant Porfiri

5-POST KOİTAL KANAMA

Cinsel olgunluk döneminde cinsel ilişki sonrası oluşan kanama nedenler:

 • servikal polip
 • servikal erezyon
 • serviks kanseri
 • vaginit veya servisit

Post menapozal dönemdeki bu kanama tipinin en sık sebebi ise atrofik vaginittir.

 • Riji himen halkası
 • Epizyotomiye bağlı skar dokusu
 • Müllerien anomaliler
 • Vaginitler
 • Bartholin apse ve kistleri
 • Kronik kabızlık
 • Vaginal kuruluk
 • Cerrahi skarlar
 • Kısa vajen
 • Endometriozis
 • Sistit
 • Tümörler
 • Kronik PID
 • Retrovert uterus
 • Pelvik relaksasyon
 • Miyom
 • Adenomiyozis
 • İrritabl barsak sendromu
 • Mittelschmerz (ovulasyon ağrısı)
 • Dismenore
 • Pelvik yapışıklıklar
 • Over ™
 • Taylor sendromu
 • Rezidüel over send
 • Raund ligament send
 • Allan Masters send
 • Edinsel servikal stenoz